Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

“Alone, we can do so little, together, we can do so much.” Helen Keller

"Από ομονοίης τα μεγάλα έργα." Δημόκριτος

ΒΑΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑ