ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

“Ειπέ ά θέλεις και αντάκουε ά μη θέλεις.”
– Πες αυτά που θέλεις και άκουσε αυτά που δεν θέλεις.
Αίσωπος, 620-560 π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός, δούλος εκ Φρυγίας

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους όρους πολιτικού απορρήτου