Δήμοι

Η νομιμοφροσύνη και η αλληλεγγύη έχουν τοπικό ή τοπικιστικό χαρακτήρα, ισχυρότερο συχνά από τον εθνικό. Κορνήλιος Καστοριάδης [Έλληνας Φιλόσοφος, γεννηθείς στην Κωνσταντινούπολη που εγκαταστάθηκε στην Αθήνα το 1922. ]

Η απογραφή του πληθυσμού της 15-16 Μαΐου 1928 αποτύπωσε για πρώτη φορά τους πρόσφυγες διακρίνοντας μεταξύ αυτών που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα πριν και μετά το 1922 και ανά φύλο. Σε συνολικό πληθυσμό 6.210.310, οι πρόσφυγες ήταν 1.152.028 (18.5%). Στον αριθμό των προσφύγων εντάσσονται «τα εκ πατρός πρόσφυγος γεννηθέντα εν Ελλάδι τέκνα».