Επαρχίες

All politics is local. Απόφθεγμα της Αμερικανικής Πολιτικής

Η απογραφή του πληθυσμού της 15-16 Μαΐου 1928 αποτύπωσε για πρώτη φορά τους πρόσφυγες διακρίνοντας μεταξύ αυτών που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα πριν και μετά το 1922 και ανά φύλο. Σε συνολικό πληθυσμό 6.204.684, οι πρόσφυγες ήταν 1.221.849 (19.7%), 151.892 προ της Μικρασιατικής Καταστροφής και 1.069.957 μετά την Μικρασιατική Καταστροφή. Στον αριθμό των προσφύγων εντάσσονται «τα εκ πατρός πρόσφυγος γεννηθέντα εν Ελλάδι τέκνα».