ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

"Δεν έχουμε παρά μια μονάχα στιγμή στη διάθεσή μας.
Ας κάνουμε τη στιγμή αυτή αιωνιότητα. Άλλη αθανασία δεν υπάρχει"

Νίκος Καζαντζάκης, 1883-1957, Έλληνας συγγραφέας
(«Αναφορά στον Γκρέκο»)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ