ΝΕΑ ΚΑΙ ΜΜΕ

“Γνώμης δύο εισίν ιδέαι, η μεν γνησίη, η δε σκοτίη.”
– Υπάρχουν δύο είδη γνώσης, η γνήσια (σαφής) και η σκοτεινή (ασαφής).
Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Άλλα Άρθρα

Κατηγορίες