ΔΕΔΟΜΕΝΑ

"Οι άνθρωποι ξεχνούν δεδομένα, θυμούνται όμως ιστορίες."
Joseph Campbell
Αμερικανός θεωρητικός της μυθολογίας (1904-1987)

"Όλοι έχουν δικαίωμα να έχουν τη δική τους γνώμη, αλλά όχι τα δικά τους δεδομένα."
Daniel Patrick Moynihan
Αμερικανός Γερουσιαστής (1927-2003)

Απεικόνιση Συνοικισμών Προσφυγικής Εγκατάστασης σε όλες τις Ελληνικές Πόλεις

Σύντομη Περιγραφή:

Συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με τις ακριβείς τοποθεσίες των οργανωμένων και μη προσφύγων οικισμών σε όλες τις μεγάλες ελληνικές πόλεις από ένα ευρύ σύνολο πηγών. Αυτές περιλαμβάνουν πρωτότυπα πολεοδομικά σχέδια των προσφυγικών οικισμών με κύριες πηγές το αρχείο της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων που βρίσκεται σήμερα στη βιβλιοθήκη του ΟΗΕ και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Δεύτερον, συμβουλευόμαστε πολεοδομικά σχέδια των ελληνικών πόλεων όπως διατίθενται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τρίτον, χρησιμοποιούμε δευτερογενείς πηγές που περιλαμβάνουν πολεοδομικές/αρχιτεκτονικές μελέτες που είτε μελετούν την ανάπτυξη διαφόρων ελληνικών πόλεων καταγράφοντας την παρουσία προσφυγικών οικισμών είτε έχουν σαν αντικείμενο την εγκατάσταση των προσφύγων στον αστικό ιστό. Τέλος, ελλείψει αρχειακών ή δευτερογενών πηγών εντοπίζουμε προσφυγικούς οικισμούς με τη βοήθεια τοπικών συλλόγων απογόνων προσφύγων, φορείς διατήρησης της ιστορικής μνήμης ανά την Ελλάδα. Συνολικά χαρτογραφούμε 229 προσφυγικές γειτονιές σε 100 Καλλικρατικούς δήμους.


Στοιχεία (Data)

υπό κατασκευή

Χάρτες/Γραφήματα

Επαγγέλματα Προσφύγων και Γηγενών 1924

Σύντομη Περιγραφή:

υπό κατασκευή


Στοιχεία (Data)

υπό κατασκευή

Χάρτες/Γραφήματα

Ονοματεπώνυμα Προσφύγων και Γηγενών στον Δήμο Αθηνών, 1924

Σύντομη Περιγραφή:

υπό κατασκευή


Στοιχεία (Data)

υπό κατασκευή

Χάρτες/Γραφήματα

Εκλογικά Αποτελέσματα 1932, 1958, 1977, σε επίπεδο εκλογικών τμημάτων.

Σύντομη Περιγραφή:

Συλλέγουμε δεδομένα για την ακριβή τοποθεσία των εκλογικών για τις εκλογές του 1932, 1958 και 1977. Εντοπίζουμε την ακριβή θέση του εκάστοτε εκλογικού κέντρου χρησιμοποιώντας εφημερίδες της κάθε εποχής μιας και οι τελευταίες για τις μητροπολιτικές περιοχές Αθηνών και Θεσσαλονίκης δημοσίευαν αναλυτικά τις διευθύνσεις των εκλογικών τμημάτων προς ενημέρωση των ψηφοφόρων. Κύριες πηγές για τα σχετικά φύλλα αποτελούν το αρχείο της Εθνικής Βιβλιοθήκης καθώς αυτό της βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων. Συνδυάζουμε τις τοποθεσίες αυτές με τα αποτελέσματα των εκλογών από τις επίσημες στατιστικές αποτελεσμάτων που διατίθενται από την βιβλιοθήκη της Ελληνική Στατιστικής Αρχής και το Υπουργείο Εσωτερικών.


Στοιχεία (Data)

υπό κατασκευή

Χάρτες/Γραφήματα